Vuokravahti

vuokravahti

Tilaa tiedot uusista kohteista sähköpostiisi. Vuokravahti on voimassa noin kolme kuukautta.

Järjestyssäännöt

 Taloyhtiön järjestyssäännöt

Kiinteistön alueella ja rakennuksissa on noudatettava lakien ja asetusten sekä kaupungin järjestyssääntöjen lisäksi talon järjestyssääntöjä.

Talossa noudatetaan näitä järjestyssääntöjä ja asukas on velvollinen selostamaan niiden sisällön myös muille perheenjäsenille. Asukkaiden on huolehdittava, että myös heidän vieraansa noudattavat näitä järjestyssääntöjä. Järjestyssääntöjen toistuva rikkominen saattaa aiheuttaa vahingonkorvausvelvollisuuden lisäksi huoneiston hallintaan ottamisen tai vuokrasopimuksen purkamisen.

Rakenteiden tärvelemisestä, ikkunoiden rikkomisesta, seinien raapimisesta ym. vastaavasta peritään vahingon tehneeltä tai vastuuvelvolliselta täysi korvaus.

Yhteiset tilat ja piha-alueet

Asukkaiden viihtyvyys sekä paloturvallisuus edellyttävät

– että yhteisissä tiloissa tupakointi on kielletty

– että yhteisissä tiloissa noudatetaan yleistä siisteyttä ja järjestystä

– että yhteisissä tiloissa on liikuttava meluttomasti ja turha oleskelu niissä on kielletty

Säilytä tavarasi niille varatuissa varastotiloissa.

Vie roskat niille varattuihin paikkoihin.

Älä vahingoita nurmikoita ja istutuksia. Käytä vain turvallisia kulkureittejä, mikäli kuljet liukkaalla alueella, noudata erityistä varovaisuutta.

Ilmoita ilkivallasta tai järjestyshäiriöistä.

Kiinteistön alueella on ilotulitteiden käyttö kielletty.

Huoneistot

Huoneistoissa ja talon alueella on annettava asumisrauha naapureille. Erityisesti klo 22.00 – 07.00 on vältettävä meluamista. Mahdollisista poikkeuksellisen suurista perhejuhlista tms. tulee tiedottaa naapureille etukäteen.

Ilmoita välittömästi havaitsemistasi vioista joko kiinteistönhoitajalle tai isännöintitoimistoon sekä vuokranantajalle. Ilmoita kunnossapitotyöstä niin ajoissa, että se ongelmitta voidaan yhtiössä käsitellä. Melua aiheuttavat muutos- ja korjaustyöt on suoritettava arkipäivisin ja siten, ettei niistä aiheudu naapureille kohtuutonta häiriöitä.

WC- ja muihin viemäreihin ei saa kaataa tai päästää jätteitä, jotka saattavat aiheuttaa niiden tukkeutumisen tai vaurioitumisen, eikä myöskään ongelmajätteitä

Ollessasi poissa huoneistosta pidempään, on ilmoitettava yhteyshenkilö hallitukselle/isännöintitoimistoon.

Tomuttaminen ja pyykin kuivaus

Tomuta mattosi ja vuodevaatteesi ja kuivaa pyykkisi vain tarkoitukseen varatuilla paikoilla. Liinavaatteiden puistelu ja tuulettaminen on sallittu terasseilla.

Suositeltava tomutusaika on arkisin kello 08.00 – 20.00.

Terassit

Pidä terassisi siistinä ja poista lumi talvisin.

Terassilla grillattaessa on huolehdittava, ettei tulipalonvaaraa pääse syntymään.

Omia satelliittiantenneja ei saa asentaa ilman yhtiön lupaa.

Pysäköinti

Pysäköi vain tarkoitukseen merkityille alueille. Hylättyjä tai käytöstä poistettuja ajoneuvoja tai niiden osia ei saa säilyttää paikoitusalueella tai muualla kiinteistön alueella. Autojen pysäköinti autokatosten edustalla on kielletty. Autokatoksessa pysäköinti on sallittu moottoriajoneuvoille.

Lämmitysjohtoa ei saa jättää roikkumaan lämpöpaikkaan silloin kun auto ei ole siihen kytkettynä.

Noudata tyhjäkäynnistä säädettyjä rajoituksia myös piha- ja paikoitusalueilla.

Autojen pesu taloyhtiön tontilla on kielletty.

Autokatokset

Tulitöiden tekeminen autokatoksissa sekä yleisissä tiloissa on ehdottomasti kielletty.

Lemmikkieläimet

Pidä koirat ja kissat kytkettynä piha-alueella.

Korjaa pois lemmikkisi jätökset.

Eläinten ulkoiluttaminen on kielletty lasten leikkeihin varatuilla paikoilla ja niiden välittömässä läheisyydessä.

Huolehdi, ettei lemmikkisi toistuvalla haukunnalla, maukumisella yms. äänillä häiritse talon asukkaita.

Määräysten rikkominen

Järjestysmääräysten rikkominen saattaa aiheuttaa vahingonkorvausvelvollisuuden, huoneiston hallintaanoton tai vuokrasopimuksen purkamisen.